РК Берковица купува мултифункционален дигитален ехограф за МБАЛ гр. Берковица

Ротари клуб Берковица изпълнява проект DG1904 за подобряване на детското здраве, превенция и качествено лечение на заболявания на дихателните пътища чрез осигуряването на модерно и ефективно медицинско оборудване за детско отделение на МБАЛ гр. Берковица на стойност 7,680.00 щатски долара. По проекта ще бъде закупен мултифункционален дигитален ехограф, 1 брой електрическа аспирационна помпа (вакуум аспиратор) и 2 броя инхалатори.

Партньори по Проект DG1904 на Ротари клуб Берковица са:
Община Берковица
Ротари клуб Ботевград
Ротари клуб Видин
Ротари клуб Враца
Ротари клуб Монтана
Ротари клуб Раднево

Основната целева група по проекта са децата на територията на Община Берковица, Община Вършец и Община Георги Дамяново – потенциални пациенти в детско болнично отделение на МБАЛ Берковица (0-18 г.).
През последните години се увеличи броят на респираторните заболявания, както и рискът за преминаването им в хронични такива. В детско отделение на МБАЛ Берковица ще се подсигури аспирационна помпа (вакуум аспиратор) и инхалатори, за да може да осигури качествено лечение на децата, както и ще прилага един от най-ефективните методи за лечение на различни заболявания на дихателните пътища. Използването на съвременна и качествена апаратура за лечение е основна предпоставка за повишаване здравето на децата и елиминиране на риска от хронични заболявания. С модерния ехограф ще се извършва бърза и точна диагностика, която в редица случаи е решаваща за спасяването на детски живот.
Доставеното оборудване е най-ново поколение, което налага и провеждането на обучение на медицинския персонал за работа с него.
След реализирането на проекта ще бъде постигнато подобряване на детското здраве, превенция и качествено лечение на заболявания на дихателните пътища чрез осигуряването на модерно и ефективно медицинско оборудване за детско отделение на МБАЛ гр. Берковица. Наличието на съвременна и качествена апаратура за лечение ще допринесе за повишаване здравето на децата и елиминиране на риска от хронични заболявания.
С реализирането на проект „Оборудване на детско отделение на МБАЛ гр. Берковица” ще се спомогне за подобряване на детското здраве, превенция и качествено лечение на заболявания на дихателните пътища чрез осигуряването на модерно и ефективно медицинско оборудване за постигане на надеждно и достъпно здравеопазване на територията на общините Берковица и Вършец.

Rotary Club Berkovitsa