РК Берковица дари мултифункционален дигитален ехограф на МБАЛ гр. Берковица

Ротари клуб Берковица изпълни проект DG1904 за подобряване на детското здраве, превенция и качествено лечение на заболявания на дихателните пътища, като дари на детско отделение на МБАЛ гр. Берковица мултифункционален дигитален ехограф,  електрическа аспирационна помпа (вакуум аспиратор) и 2 броя инхалатори. В момента се провежда обучение на медицинския персонал за работа с него. Основната целева група по проекта са децата на територията на Община Берковица, Община Вършец и Община Георги Дамяново – потенциални пациенти в детско болнично отделение на МБАЛ Берковица (0-18 г.).
През последните години се увеличи броят на респираторните заболявания, както и рискът за преминаването им в хронични такива. Използването на съвременна и качествена апаратура за лечение е основна предпоставка за повишаване здравето на децата и елиминиране на риска от хронични заболявания. С модерния ехограф ще се извършват бърза и точна диагностика, която в редица случаи е решаваща за спасяването на детски живот.
Наличието на съвременната и качествена апаратура за лечение ще допринесе за повишаване здравето на децата, елиминиране на риска от хронични заболявания, превенция и качествено лечение на заболявания на дихателните пътища.

Партньори по Проект DG1904 на Ротари клуб Берковица са:
Община Берковица
Ротари клуб Ботевград
Ротари клуб Видин
Ротари клуб Враца
Ротари клуб Монтана
Ротари клуб Раднево

Rotary Club Berkovitsa