„Розова градина“ 2013г.

Проектът се състои в облагородяване на свободно пространство-обществена градинка, в не добро състояние, оформена като триъгълен остров в близост до ЦДГ „Малина“-гр. Берковица, до кръстовището на  ул. „Шабовица“ и ул. „Кирил и Методий“. Градинката е в непосредствена близост до един от символите на града- композицията „Малинарка“.
Проектът предвижда засаждане на 8 броя рози, настилане на свободното пространство около тях с почвена смес и кори от дървета, използвани като декоративен елемент в
озеленяването. Както и поставяне на една дървена пейка.

Rotary Club Berkovitsa